** แจ้งความประสงค์ขอสร้างรายวิชาบนระบบ LOOCs สำหรับอาจารย์ (1/2565) **

อาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอสร้างรายวิชาบนระบบ LOOCs ในภาคเรียน 1/2565 สามารถกรอกข้อมูลบนฟอร์ม ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาบนระบบ LOOCs <<คลิก>>

Site announcements

LOOCs เปิดให้ล็อกอินเข้าระบบแล้ว สำหรับอาจารย์และนักศึกษา

โดย Admin User -

 อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ของท่านเอง (ไม่ต้องมี @lru.ac.th) ในการล็อกอินครั้งแรก สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ภายหลัง

ตัวอย่างเช่น อาจารย์ ให้ใช้ชื่อ Username : nadech.kug รหัสผ่าน nadech.kug เป็นต้น 

ส่วนนักศึกษา ให้ใช้ชื่อ Username : sb6140340101  รหัสผ่าน sb6140340101 เช่นเดียวกัน

แจ้งข่าวการใช้งานระบบ LOOCs

โดย Admin User -

LOOCs คือ ระบบ e-Learning ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับปรุงระบบใหม่ขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานของผู้เรียน ส่วนผู้เรียนในระบบเดิม ยังสามารถเข้าใช้งาน Old Version เพื่อเรียนวิชาที่ยังค้างอยู่ให้จบได้ ซึ่งอยู่ที่ลิงก์ http://lms.lru.ac.th/ เดิมประเภทของรายวิชา